Et innlegg i fire akter som dekker tre dager av september…..

25.Sept… Noen hendelser kalles DEJAVU
Det er litt rart det der….. altså…. det at den der bussen spytter ut noe fra tid til annen….. som ikke er eksos altså…...

Blog Image

26.Sept… Andre hendelser kalles SIGHTSIING
Det er kanske ikke så kjent dette fenomenet, men hærregårdslandskapet her i Rygge omkranses faktisk av en skjærgård…… selv om den er av Oslofjordsk opprinnelse og ikke den helt gyllne kalliber så eksisterer den jo her i all sin kulturlandskapspreget prakt….

Blog Image

Derpå kommer hendelser av dårlig kamuflert art…..
Noen…. noe…. og det som ikke sies…..

Blog Image

27.Sept… Og så har vi atter igjen DEJAVU
Situasjoner som ofte kan føles både gråe og triste har jo også den siden at de leder til noe…..

Blog Image

Å videre går dagene som om de ikke enser noe av det som skjer…..
Uberørte dager som passerer uten pauser og uten betekningstid…..
Noen bringer med seg noe nytt mens andre tar det bort…
og noen har ensformig ventetid mens andre kjører fort…
.

Blog Image
Noenganger……
Da dukker det opp noe etterpå….
Nesten som om det har holdt seg i skjul med vilje……
Som om det trenger litt tid på å komme frem……
.