Catalyzator om naturens seier over menneskets løgnaktige humanisme.

Hva er egentlig “Humanisme” ? om enn ikke annet enn en samling naturstridige elementer og hensyntagelse av det svakeste som egentlig ikke har livets rett ? Og hvor lenge vil naturen tillate mennesket å leve på en slik løgn ? …..

Et overlevelsesdyktig dyr tar seg tilrette på tross av hva vi mennesker kaller humanisme og kriminell adferd. En overlevelsesdyktig plante er ofte den som er tilpassningsdyktig (Les: utspekulert) og snylter seg frem på andre planters livsgrunnlag og bekostning. Vi mennesker har i årstusener utviklet en naturstridig form for humanisme som forsvarer den største form for diskriminering av naturgitte forutsettninger og livsgrunnlag.

Hvorfor det ?
Jo… av ren egoisme til den naturgitte overlevelsesfaktoren som idag er bassert på kunnskap istedenfor individets naturgitte styrke og overlevelsesevne.
Dette blir mennesket død og begravelse……

Vi tror vi er rettferdige, vi tror vi hjelper de svake frem i verden….. men sannheten er en helt annen og den blir stadig tydeligere i dagens politikk både her hjemme og internasjonalt.

Siste ukes nye helsetips: På tv siste uken kunne vi se helsenyheter hvor det blandt annet ble opplyst om de friskes nødvendighet av å oppsøke lege og undersøkes FØR de blir syke…… Jaha, nikker vi, men hva da med alle de som allerede ER syke ? når skal de få adekvat hjelp ? de står jo allerede i kilometerlange køer på måneder og år i tolmodig venten på helsehjelp og tjenester som det norske helsevesen ikke makter å servere dem…. å nå skal altså de friskeste blandt de friske også gå foran i denne køen……. (hva de faktisk egentlig har gjort i lange tider allerede fordi de sykeste faktisk ikke makter å sitte som klegger i disse lange køene og mase om hjelp fra helsevesenet men er overlatt til å lide i stillhet uten hjelp når de er for syke til å kreve)

Vi har flere slike samfunnspsykiske avvik idagens politiske styring.
De er fullstendig i tråd med naturens orden om at den svakeste må dø…..
I dag ser vi stadig oftere at skolebygninger forfaller…. Barnehager avgir giftige gasser på grunn av feil byggematerialer…. Tuneller ramler i hue på folk fordi politikerne er kapitalistiske pengejegere og gambler med sikkerheten….. MENS vi har nye operahus og holmenkollbaner på gang, vi får stadig flere flotte flyplasser og bredere veier og mer luksus…… Dette er jo viktig og dette er overlevelse.

Vel…. intelligensen til naturen er nok noen hakk høyere enn politikernes….. Pr idag ser vi jo at de mest kriminelle er de som leder på valgene og styringen, det er bare et spørsmål om hvor godt de skjuler det for den vanlige borger og hvor oppgitt denne er i forhold til å orke og forfølge dette skuespillet lenger….. de fleste konsetrerer seg nok om å mele sin egen kake og gir vel egentlig stort sett f*** i hele samfunnet…..
Naturen vinner uansett og de som vi mennesker kaller kriminelle er jo av naturen allerede vist å være de sterkeste…… Og da er vi tilbake ved start: Hva er humanisme ? om ikke nettopp naturens utvelgelse av det som er overlevelsesverdig……

Gjett hvem det er’a (‘o’)……

———————————————

***TILLEGG *** Kl: 21:17 (03.10.2007)

Noe av poenge med dette innlegget har nok desverre ikke kommet tydelig nok frem og jeg legger derfor inn et nærmere forklarende tillegg her nå i kveld. Vi ser at politikerne velger å bygge flere og større flyplasser med forurensing og støy og de tillater billigsalg av reisebilletter istedenfor å promotere miljøbesparende tiltak. Vi ser at myndighetene velger å bygge bredere veier, større kjøpesenter og ennå mer fasjonable idrettsarenaer til tross for at sykehuskøene stadig blir lengre.

Det er disse paradoksene jeg sikter til og mange slike lignende store saker i samfunnet idag samt de konsekvenser dette får for oss alle når vi har behov for noe helt annet enn luksus og sus&dus……. Dette forteller oss hvilken form for intelligens våre ledere faktisk har, eller manko på sådan…… De har talens makt og er kyniske i sine målsettninger og vi vanlige folk ser ikke konsekvensen rett foran vår egen nese fordi vi lar oss blende av “billige feriereiser, billig vin og sang” …….. *nikker*… å sånn går dagene…..