12. Oktober…….

Vel….. sånna sprettballer er det ikke så enkelt og fotografere fordi atte dem lissom spretter rundt og blir liksom ikke så enkelt å fokusere på…… bildene har en tendens til å bli dobble eller diffuse og de fleste ganger totalt kaotiske lissom…… men iallfall…… her er Sprettballen sammen med Guinness og Ladd
(sånn jeg ser det lissom……. :))))))

Blog Image

Og Sprettballen sammen med Ladd…..

Blog Image