Catalyzator’s tanker omkring selvråderett’n…..

( http://www.aftenposten.no/leserforum/article2047012.ece )

Hvor lenge har vi krav på å bli hørt ?
Hvor lenge kan vi forvente å ha krav på respekt ?

Så lenge et menneske dør uforskyldt ? og ikke “for egen hånd” ?

Blog Image

“TankeTingTenking fra bommullsverdenen”
Et menneskets siste vilje…… Respekt for avdøde…… Testamentariske disposisjoner… ?
Dersom jeg dør av “naturlige” årsaker vil årsaken bli gjennstand for beskrivelser og forklaringer og….. respekt!

Dersom jeg derimot velger en avsluttning for “egen hånd” av grunner jeg kan forklare og beskrive i detalj så vil det ikke bli gjennstand for omtale eller forklaring i offentlighetens lys av hensyn til pårørende….. og av…. respekt ? Det vil dessuten ei heller bli respektert da andre mennesker mener seg å ha mer viten om mine følelser for livet og leving av det enn meg selv…… uhhhhh…. (‘o’)

PÅRØRENDE! det er jo de som jo somoftest er årsaken……. eller medvirkende årsak….. Hvorfor skal de få noe mer respekt enn “meg”… ennå en gang… ?
Dessuten er det vel egentlig “jeg selv” som avgjør hvem som er mine pårørende…..

Blog Image
Blod er næggu ikke tykkere enn vann her i gården nei….. Såvidt meg bekjent er det kun klingende mynt og formue som råder i dagens samfunn og relasjoner derav.

Vel…. det er den såkallt presse-etikken…. vær varsom…..
Godt vi har internett og kan skrive selv, legge igjen vårt eget syn på
saken med lettfattelige ord og tanker i både tekst og bilder……
På den måten kan både pårørende og helsevesen få sine pass påskrevet og notere seg bak øret de bølger av tragiske skjebner som de rår over og styrer med……
Blog Image

Det er like greit å stresse ned …….
De beste ideer kommer gjerne fra de kvasseste klørne….