Blog Image

Catalyzator serverer tanketomme ideologier…..

1: Når du leser din egen selvbiografi, efter å ha arbeidet den langsomt frem gjennom tanketomme og endeløse grå minner, vil du stevne deg selv for retten med et grep om realiteten som var og således ikke lenger har eksistens berettigelse, du er ferdig med den, fordøyd og nedpløyd til resirkulering i en verden av endeløse historier om tragiske skjebner uten annen betydning for noe annet enn for den som minnes livet sitt.

Analyser……
Ettermæle…..
Selvbiografi…..

2: Når livet ditt har endt i en blindgate, skiltet og bygget av andre mennesker, hvorpå du har gått i den ene fellen efter den andre og ikke maktet det nødvendige som skal til for å overta styringen, du innser også at du feilbedømte de mulighetene som fantes og sitter igjen med restene av en udeffinerbar ventetid, du sitter der med et sugerør opp til en overflate hvor det lever gribber med beregnende vingeslag beskyttet av et samfunn i fall.

Avhengighet….
Egoisme…..
Respekt…….

3: Når du utviser dine egosentriske egenskaper i lys av en possitiv egoisme som offrer deg selv i respekt for det som har indoktrinert deg til disse valgene, og du selv blir gjennstand for en utnyttelse på bekostning av psykososiale elementers fraværende empati for sin nestes ve og velstand, vil du også våkne gjenntatte ganger i din egen bremseveske farget av andres lyster og behov uten å kunne forsvare deg med andre middler enn å drepe grunnlaget for din egen eksistens.

Anekdoter…..
Endringer….
Tankebytter….

4: Når tiden har gitt vinden kraft og rettighet til å utslette deg og dine egne minner fra den overfladiske plassen hvor de forbrøt seg mot deg og du ser tilbake på deres egoisme i det speilet de ikke ville se med sine egne øyne, dine krefter tok slutt og din verdi gjort til intet av egenhungrige med spottende ord og lavpannede tanker totalt blottet for den respekt som du selv viste dem da de ble invitert, du endog tente lyset for dem i det mørket de forsøkte å villede deg.

Antropologi…..
Empati….
Unyttighet….

Tanker i natten som blir skrevet om dagen kan ofte ha mer å fortelle en tilfeldig leser enn det forfatteren har evne til å svare for……..